Rehabilitace řidičů

PROBLEMATIKA DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE

Dne 1.7. 2023 nabývá účinnosti novela Trestní zákona č. 220/2021, konkrétně paragraf 102a. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v paragrafech 102b a c. 

§ 102a

Terapeutický program

(1) Terapeutický program je program sociálního výcviku určený zejména pro osoby, které pozbyly řidičské oprávnění podle § 94a. Absolvování terapeutického programu je podmínkou vrácení řidičského oprávnění v případech uvedených v § 102 odst. 5. Absolvování terapeutického programu může dále nařídit státní zástupce nebo soud podle zvláštního právního předpisu.

(2) Organizaci terapeutických programů zajišťuje Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (dále jen „Metodické centrum“). Nadřízeným správním orgánem Metodického centra je Ministerstvo dopravy.

(3) Terapeutický program spočívá ve skupinové terapii vedené lektory terapeutického programu (dále jen „lektor“), jimž byla udělena akreditace podle § 102c odst. 1. Obsahem terapeutického programu je rozbor témat zaměřených na riziková jednání v dopravě a jejich prevenci, práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích a pravidla provozu na pozemních komunikacích a jejich dodržování. Další podrobnosti obsahu a provádění terapeutického programu, rozsah terapeutického programu, počet účastníků terapeutického programu a počet lektorů stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Podmínkou účasti v terapeutickém programu je zaplacení úhrady, jejíž výši stanoví prováděcí právní předpis. To neplatí, je-li úhrada prominuta podle § 102b odst. 3. Úhrada je příjmem Metodického centra.

(5) Dokladem o absolvování terapeutického programu je certifikát, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.

 

Metodika je založena na projektu REPADO, který uskutečňuje Centrum dopravního výzkumu v Brně (www.cdv.cz).

Jedná se o skupinovou terapii v rozsahu 20 hodin, existuje i možnost individuální rehabilitace. V současné době se připravuje prováděcí předpis, za jehož vypracování zodpovídá Centrum dopravního výzkumu Brno. 

Na tomto místě budu pravidelně informovat o vývoji této problematiky.   

Kontakt

Mobil: + 420 603 546 594

E-mail: michal.walter@centrum.cz

KANCELÁŘ PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO 

Malá Štěpánská 1930/7, 12000 Praha 2

MHD: metro B - Karlovo náměstí, tramvaje Karlovo náměstí nebo Štěpánská

+ 200 metrů pěšky